0262 759 11 17
Türkçe English

ÇEVRE POLİTİKASI

Ürünün hayatı boyunca çevre etkilerini düşürmek:


Yapı ve ambalaj sektöründe faaliyet gösteren firmamızda; ürünlerimizin tasarım aşamasından başlayarak malzeme temini, üretim, kullanım, tüketim ve değerlendirilebilecek atık aşamasına kadar çevre etkilerini en aza indirecek şekilde tasarlayacağız ve ürünün daha sonraki aşamalarını takip edeceğiz.İlgili yasa ve yönetmeliklere uymak ( Ulusal ve uluslararası ) :


Yürürlükte bulunan geliştirilen mevzuat ve yasal kurallara uyacağız. Sürekli gelişmeyi sağlamak ve kirlenmenin önlenmesi için çaba sarf etmek. Çevresel performansımızı sürekli geliştireceğiz ve kirletici atıkları mümkün olduğunca azaltacağız.Çevre yönetim sistemini kurmak ve gelişmesini sağlamak:


Çevresel politikamızın verimli yürütülmesini sağlamak için uygun çevresel yönetim sistemimizi kuracağız. Bu amaç için gerekli teknik yapısal işlemlerin düzenli gözlenmesini sağlayacağız ve sürekli geliştireceğiz. İlgili kamu yetkilileri ile iş birliği içinde çalışacağız.


Kaynak kullanımında tasarruf sağlamak:


Malzeme, enerji, su, yakıt ve zamandan mümkün olabilecek tasarrufları sağlamak için çalışacağız.Çevre kazalarını önlemek: 

Çevre kazalarının oluşumunu önlemek için bütün gerekli tedbirlerin alınması ve bu tip kazaların azaltılmasını sağlayacağız.Çevre politikasının duyurulması: 

Çevre politikası, bu el kitabı kapsamında ve ayrıca çalışanlara dağıtılan cep kartları, ilan panoları, dahili gazete, iş başı el kitapları, vb. oryantasyon eğitimleri, afişler vs. gibi iletişim araçları ile duyurulur. Çevre politikasının tüm çalışanlara duyurulması, her üst yöneticinin görevidir.

Copyright © 2016 AREV GRUP
Tüm Hakları Saklıdır.